בעיה בשליחת מייל מהאתר באופן ידני (עם ADDTHIS)

בעקבות שימוש בתוסף  ADDTHIS, בזמן שליחת דפים מהאתר בכלי של שליחת מייל ההודעה עשויה להתקבל חתוכה אצל חלק מהנמענים, בשל שימוש בכתובת דף משובשת.
לכן מה שיש לעשות הוא :

אם הקישור לדף שמעונינים לשלוח לנמענים הוא לדוגמא : http://www.megiddo.co.il/cgi-webaxy/item?296_l#.U8YfK7EkRJk  יש לסמן רק עד הסולמית לא כולל. לחתוך את החלק המסומן כלומר להעתיק את הקישור הבא :
 http://www.megiddo.co.il/cgi-webaxy/item?296_l

בלי החלק המודגש ולהדביק בשדה של הקישור ולשלוח לנמענים.
תוספת הסולמית בכתובת הדף קשורה לתצוגת דף המכיל את התוסף ADDTHIS, ותוספת זו משבשת את מנגנון שליחת המייל.
אין תוצאות