אודות מערכת סדרן הרכב

מערכת סידור הרכב פותחה ע"י "חברת אפקט מערכות" על מנת לאפשר שימוש משותף ברכבים באופן שיאפשר למשמשי המערכת הרשומים לבצע הזמנות רכב לשימוש עתידי, וגם לראות את הסידור היומי ולבצע עליו שינויים לפי צרכים משתנים.
מאפייניה העיקריים של המערכת הם:
 • התאמה לצרכיהן השונים של הקהילות המשתפות את הרכבים מתוך הבנה שלכל קהילה צרכים שונים בכל הנוגע לאופן שיתוף הרכב.
 • זמינות ושליטה אישית של המשתמשים: מערכת אינטרנטית הזמינה ממגוון התקנים ניידים המאפשרת הצגת כל המידע בקשר להזמנות האישיות ומצב הסידור הכללי.
 • המערכת מציגה את תוכנית הסידור של כל הרכבים המשותפים, את הזמנות העתיד של המשתמש ואת הסטוריית השימוש שלו ברכבים.
 • ניתן לבצע הזמנה עתידית (לאישור מנהל המערכת, הסדרן) או לבצע שיבוץ עצמי במקום פנוי באופן מיידי.
 • ארון מפתחות
 • המערכת מותאמת לעבוד בשליטה על ארון מפתחות ריכוזי המאפשר את היתרונות הבאים:
  מידע בזמן אמת על פניות המפתחות לשימוש (למשל במקרה שנסיעה הסתיימה לפני הזמן, או שלא חזרה בזמן בשל תקלה.)
  הגבלת השימוש הלא מאושר ברכבים.
  אפשרות להפיק את זמן השימוש ברכב, מעבר לזמן ומרחק הנסיעה בפועל.
 • סנכרון נתונים עם מערכות חיצוניות לטובת מעקב וחיובים

נתונים טכניים
אין תוצאות