בחירה האם מילוי "סוג נסיעה" יהיה חובה

בכדי לקבוע כי על המשתמשים תהיה חובה למלא סוג נסיעה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. יש לוודא כי קיימים סוגי נסיעה כלשהם במערכת.


2. הוספת סוגי נסיעה במידת הצורך


3. הגדרת "סוג נסיעה" כחובה למילוי4. לאחר האישור, בתצוגת ריכוז הזמנות, עמודת "סוג נסיעה" מופיעה בתקציר.

אין תוצאות