בעיות באחידות ובעיצוב באופן קבלת מייל הנשלח מהאתר

לצערנו, תוכנות קבלת המיילים עובדות לפי פרוטוקולים מסוגים שונים ומרובים, ורובן עובדות באופן שונה ולא כ"כ אחיד ותקני.
תופעה זו עשויה לגרום לשונות מסויימת באופן ההתנהגות בעת קבלת מייל, ולצערנו קשה למצוא פתרון גורף לכל סוגי התוכנות.
ראו דף המלצות שלנו בנוגע לרגישויות תוכנות המיילים.
וקישורים נוספים מהרשת המסבירים את המורכבות הנוגעת לשליחת מיילים שייקראו באופן אחיד:
אין תוצאות