שיבוץ גמיש ב- CarOnKey

שיבוץ גמיש משפר את אחוזי השיבוץ ואת ניצול הרכבים באמצעות קיצור אוטומטי של זמן מוגדר בתחילתה של נסיעה ובסופה.

היכן מגדירים את השיבוץ הגמיש?
בתפריט העליון של הניהול: הגדרות > הגדרות שיבוץ אוטומטיזמן לפני ואחרי שהשיבוץ יכול לקצר
מופרד ללפני ואחרי, זהו הזמן שהסדרן מאפשר לשיבוץ האוטומטי לקצר בעצמו מההזמנה. השיבוץ יעשה קודם כל ללא הזמנים המקוצרים, ובנסיעות בהם ניתן להרחיב בחזרה את הזמן המקוצר - הוא יורחב אוטומטית.
ברית מחדל: 0

אורך הזמנה מינימלי
השיבוץ האוטומטי יקצר את ההזמנה כך שלעולם לא יקרה שישאר פחות מהזמן הזה. 
ברירת מחדל: 10 ד'

מרווח זמן מקסימאלי
אורך הזמן שהשיבוץ האוטומטי מתחשב בו - מעל למרווח הזה בין הזמנות לא תהיה משמעות מבחינת ניסיון הציפוף.

המלצות
זמנים מומלצים: לפני/אחרי - 10-15 דקות. אורך מינימלי: 15-30 דקות. מרווח בין הזמנות: 60-120 דקות. כמובן, כל קהילה צריכה לבחון זאת לפי הצרכים שלה, והמלצות אלו הן רק ניסיון לתת כיוון לצורת עבודה שתנצל את יתרונות השיבוץ החדש.
אין תוצאות