מחולל סידור

מערכת CarOnKey מצויידת במנגנון סידור רכב אוטומטי. המנגנון עובר על כל ההזמנות ומשבץ אותם לפי סדר העדיפויות שאתם קובעים בפרמטרים השונים ובמסך "סדר עדיפויות". את מנגנון השיבוץ ניתן לתזמן להפעלה עצמאית לפי טווחי זמן ותדירות ברמה, עתידית, יום נוכחי ולפי ימות השבוע.

אילו סוגי סידור אוטומטי קיימים ב-CarOnKey?
קיימים שני סוגים של סידור אוטומטי: נקודתי ומלא.
- נקודתי: ניסיון שיבוץ של הזמנות לא משובצות מבלי להסיר שיבוץ של הזמנות אחרות.
- מלא: הסרת כל השיבוצים והכנת הסידור מחדש.

מה ניתן לקבוע במחולל הסידור?
במחולל ניתן לקבוע מתי ובאיזו תדירות יפעל כל סוג. ניתן לקבוע התנהגות קבועה יומית והתנהגות מיוחדת לכל יום.
בחלק הראשון של המחולל ניתן לקבוע איך הסידור מתנהג בימים עתידיים (לא ביום הפעיל) ובחלק השני קובעים איך הוא מתנהג ביום הפעיל.

איפה מגדירם את ההתנהגות של הסידור האוטומטי?
1. בתפריט העליון: הגדרות
2. ההגדרות תחת הסעיף: מחולל סידור.

להלן דוגמא לתצורה מומלצת
1. משעה 0:00 עד 20:00 הסידור האוטומטי המלא ירוץ כל שעתיים ויכין את הסידור 30 ימים קדימה, כולל מחר.
2. ביום הפעיל במשך כל שעות היממה יפעל שיבוץ נקודתי שינסה לשלב נסיעות ממתינות אם מתפנה זמן של יותר מ- 15 ד' ואם נסיעה מאחרת יותר מ-15 ד' ע"ח נסיעה עוקבת.3. היתרונות של התצורה הזאת:
- ביום הפעיל אין שינוי של כל הסידור אלא רק טיפול אוטומטי באירועים משמעותיים.
- ביום הפעיל לסדרן יש חופש מוחלט לשנות מבלי שהמחולל האוטומטי יפריע לו.
- למזמינים יש את הביטחון שרכב שקבלו עד 20:00 יום לפני נשאר ולא נעלם להם.

הערות
שימו לב כי להתנהגות אופטימלית של המערכת ניתן להפעיל ממשקים נוספים כגון: מסך נסיעה פעילה, ממשק להארכת נסיעה, שיבוץ של ממתינים ועוד.


אין תוצאות