סרטון הדרכה > מערכת החירום במעוף+

  • הדלקת רכיבי חירום בקליק 
  • תפריט מנהל החירום:
    > תזכורות חירום לתושבים לשידור מיקום
    > שליחת הודעות
    > ניתוח אוכלוסיה וניהול אוכלוסיה 
  • מידע אישי בחירום (מצד התושב) : מילוי פרטי קרובים בחירום ושידור מיקום בזמן אמת. 


אין תוצאות