הכרת מערכת התורים במעוף+


במערכת אפשרויות של: פנוי, תפוס, חסום ובוטל :
פנוי- כאשר התור חופשי. ירוק
תפוס- התור הוזמן. 
ורוד- יש שתי אפשרויות:
  • החבר הזמין לעצמו.
  • ההזמנה התבצעה על ידי המרפאה.
בוטל (ורוד) - משמעותו שהרופא לא הגיע. במקרה זה המערכת תשלח באופן אוטומטי הודעה למזמיני התור על ביטולו.
חסום (ורוד) -  המרפאה חסמה תורים לצרכיה או לקראת הדפסת התורים. במקרה זה החברים יכולים להתקשר ולברר אם יש אפשרות להתקבל באותן שעות.

הזמנת תורים לחברים

מציאת התור לפי תאריךבחלק האמצעי של תפריט התורים נמצא 'חיפוש לפי סוג תור'.
לוחצים על המשולש משמאל לקטגוריה ומסמנים את ענף השירות הרצוי.
לוחצים על המשולש משמאל ל'תור אצל' ומסמנים 'את נותן השירות הרצוי.
בלוח השנה נצבעים בירוק התאריכים בהם אפשר לקבוע תורים לנותן השירות הספציפי.

אם עומדים עם הסמן על תאריך אפשר לראות את השעות, אם לוחצים עולה דף התורים לאותו תאריך.


הזמנת תור לחבר וביטולו

להזמנה לחצו על הכפתור 'פנוי' בירוק בשעה הרצויה.
יופיע שם המשתמש שלכם
נפתחת חלונית בצהוב משמאל (תחת 'עבור מי'), רשמו בה את שם החבר לו אתם מזמינים את התור.

ביטול התור- בלחיצה חוזרת על 'שם המשתמש'.
התור יחזור להיות פנוי ותופיע הודעה בקטן שהתור בוטל.

חסימה, ביטול והדפסת תורים

איך מבטלים/ חוסמים תורים בודדים?

בין השמות לסמלי העריכה יש שני טורים של חלוניות קטנות.
מעל הימני כתוב חסום, ומעל השמאלי בוטל.
כאשר רוצים לבטל/לחסום תור בודד מסמנים את החלונית המתאימה בשורה שלו.

איך מבטלים/ חוסמים את כל התורים?
יורדים לתחתית הדף. מצד שמאל למטה יש סימן וי כתום שבלחיצה עליו בוחרים את כל התורים.

חסימת כל התורים:
מתחת לרשימת התורים יש חלונית קטנה מתחת לעמודת ה'חסום'. מסמנים אותה בוי וכל השורה חסומה.אין תוצאות