הטמעת תמונה / סקיצה לבית עלמין על בסיס מפות גוגל

הטמעת מפת ישוב / בית עלמין על בסיס מפות גוגל
במערכת יזכור ניתן להטמיע מפת ישוב / בית עלמין על מפת גוגל על מנת לקבל מיקום בזמן אמת באמצעות GPS
ראשית יש להזין את התמונה / סקיצה שיש ברשותנו למערכת – מתוך תפריט ראשי - > ניהול אתר -> דפים ומדיה -> הוספת מדיה
     
בדף הוספת המדיה יש לטעון את הקובץ מתוך המחשב ע"י:
- לחיצה על הוסף קובץ
- הוספת כותרת
- בחירת תחום רלוונטי (במקרה זה "יזכור")
- ולבחור הרשאות צפייה*.העתקת נקודות ציון מתוך מפות גוגל:
לאתר את הישוב הרלוונטי באמצעות החיפוש

*.לאחר שהגענו אל הישוב שנרצה להגדיר עבור התמונה / סקיצה- שני שלבים:
על מנת להגדיר את השטח שנרצה עבור התמונה יש לגרור את הסמן (האדום שעל גבי המפה) אל הפינה הצפון מזרחית של השטח אותו נרצה להגדיר. יש להעתיק את נקודות הציון שמתקבלות.
לאחר העתקת נק' הציון מהפינה הצפון מזרחית יש להניע את הסמן אל הפינה הדרום מערבית של הישוב.

לאחר מכן יש להעתיק את נקודות הציון.
את נקודות הציון שהעתקנו משני המיקומים נזין בשדה "מיקום תמונה" בהגדרת "מפת בית העלמין"

כיצד מטמיעים מפה?
יש להיכנס אל מערכת "יזכור" מדף הבית.
בתוך מערכת ה"יזכור" יש ללחוץ על כפתור "מפת בית עלמין"


לאחר העברה לעמוד מפת בית העלמין יש להפעיל את כפתור העריכה

*.יש לפתוח את תפריט הרכיב (ממוקם בתחתית הרכיב) ולבחור ב"עריכה"

*.נפתח דף עריכה – בתחתית הדף ישנה טבלת הגדרת נתוני המפה:
1. ב"מיקום המפה" יש להזין את נקודות הציון שהועתקו ממפות גוגל
2. ב"כתובת תמונה" יש להזין את כתובת דף המדיה של המפה שהוספנו למאגר מדיה.
בסיום יש לבצע שמירה.