מערכת חירום ופינוי במעוף+


מערכת החירום של מעוף+ נותנת מענה לניהול, ארגון ועדכון סטטוס תושבים בעת חירום על ידי כמה כלים שבהם נתמקד במדריך זה.

תחילה, נגיע למסך ניהול החירום דרך ניהול אתר > חירום > ניהול מצב חירום :חלק א' - שליחת הודעות ממערכת החירום 

שליחת הודעות
מפנה למסך שליחת ההודעות מהאתר, בו ניתן לשלוח לתפוצות מסוימות מייל/SMS או שליחת הודעות לפי שאילתא.

הודעות מיקום
נוסח ההודעה ב-SMS:

  • בחלון הודעות מיקום מופיעות כל ההודעות האוטומטיות שניתן להפעיל לשליחה מהאתר.
  • ברגע שמסמנים V בתיבת הסימון של הודעה, היא מתחילה להישלח אוטומטית אחת ל-24 שעות בהתאם לשעה שנקבעה לה בשדה שעה שמשמאלה.
  • לצד כל הודעה יש כפתור 'שלח עכשיו' שמאפשר לשלוח את הודעת המיקום במיידי. על תיבת הסימון להיות מסומנת ב-V בכדי שתשלח ההודעה.
ברשימת ההודעות מופיעות 4 הודעות, כאשר :
  • 2 ההודעות הראשונות : הודעות למשתמשים שלא דיווחו את מיקומם. אחת הודעה ב-sms ואחת ב-email.
    לדוג': הפעלתי את ההודעה ביום א' ודיווחו מיקום 350 תושבים מתוך 400. ביום ב' אני מעוניין שההודעה תשלח רק לאלו שלא דיווחו ביום א' (ה-50 הנותרים) וכן הלאה... 
  • 2 ההודעות האחרונות: הודעות לכלל המשתמשים בין אם דיווחו מיקום ובין אם לא. אחת  הודעה ב-sms ואחת ב-emailהודעות פינוי
נוסח ההודעה ב-SMS:

  • בחלון הודעות פינוי מופיעות 2 הודעות אוטומטיות שניתן להפעיל לשליחה מהאתר - אחת לשיחה לטלפונים ניידים ואחת לשליחה בemail.
  • ברגע שמסמנים V בתיבת סימון של הודעה, היא מתחילה להישלח אוטומטית אחת ל-24 שעות בהתאם לשעה שנקבעה לה בשדה שעה שמשמאלה.
  • לצד כל הודעה יש כפתור 'שלח עכשיו' שמאפשר לשלוח את הודעת הפינוי במיידי. על תיבת הסימון להיות מסומנת ב-V בכדי שתשלח ההודעה.


חלק ב' - טפסי דיווח לתושב

טופס דיווח מיקום
להן המסך שמגיע אליו המשתמש בלחיצה על הלינק בהודעת מיקום החירום.
בלחיצה על 'מיקום נוכחי' ייבקש המכשיר להשתמש במיקום המכשיר, יש לאפשר (ALLOW) אחרת תתקבל הודעת שגיאה והמיקום לא יעודכן.

טופס דיווח פינוי 
להן המסך שמגיע אליו המשתמש בלחיצה על הלינק בהודעת פינוי היישוב.
המשתמש יכול לסמן מתפנה עצמאית ולציין את מספר המקומות הפנויים שיש לו ברכב / לסמן צריך סיוע ואת מספר המתפנים שמחפשים הסעה / לסמן לא מתפנה.
 

חלק ג' - צפייה בסטטוס האוכלוסיה במצב חירום

דיווחי מיקוםנתוני פיזור אוכלוסיה
בעמוד זה מוצג ריכוז של הנתונים שנאספו מדיווחי המיקום של התושבים.
בחלק העליון מוצגים הנתונים בצורה מספרית, כשהחלוקה היא על פי הנתונים שמזין התושב בטופס הדיווח: מיקום (ביישוב/לא ביישוב), מיקום ילדים.
לחיצה על כל אחד מהמספרים תוביל לרשימת התושבים הרלוונטיים ותציג על פי רמת מצוקה.

לדוגמא:
ברצוני להציג את רשימת התושבים שדיווחו שהם ביישוב והילדים לא ביישוב, אלחץ על המספר המתאים לקבל רשימת התושבים:זו הרשימה שמתקבלת לאחר הלחיצה: 

לחיצה על כל אחד מהתושבים, תפתח את נתוני הדיווח האישיים שלו. ניתן ללחוץ על 'פרטים נוספים' לקבלת מידע נוסף על הדיווח או על 'פרטים אישיים' על מנת לצפות בכרטיס הפריט של המשתמש.


בחלק התחתון של העמוד מופיעה מפה ועל גביה סימוני מיקום התושבים על פי הדיווחים שהזינו למערכת.
במידה ושני תושבים סימנו את אותו המיקום, יופיע מספר התושבים על גבי הסמן.
ניתן ללחוץ על כל אחד מהשמות לקבלת פרטים אודות הדיווח שלו.

לדוגמא:דיווחי פינוי - סטטוס פינוי תושבים
בעמוד זה מוצג דוח ריכוז הנתונים שנאספו מדיווחי הפינוי של התושבים.
חלוקת המספרים היא על פי הנתונים שמזין התושב בטופס הפינוי: 
במידה ומתפנה עצמאית - כמה מקומות פנויים יש לו ברכב
במידה וזקוק לסיוע - לכמה אנשים הוא מחפש פינוי
לחיצה על כל אחד מהמספרים בדוח תוביל לרשימת התושבים הרלוונטיים.רשימת התושבים שצריכים סיוע: 


מדריכים קשורים
מודול קורונה במעוף+


אנחנו כאן לכל שאלה,
צוות אפקט מערכות
08-6624431 | 08-6624449

אין תוצאות