שליחת הודעות מהאתר (mailer)

טופס שליחת ההודעות החדש מהאתר, מאפשר אופציות חדשות ומשופרות! 
להלן פירוט כל הפונקציות של כלי שליחת ההודעות, בהתאם למספור בתמונה מטה:  

 1. שדה שמתעדכן על פי התפוצה שנבחרה לשליחה, בלחיצה על מספר הכתובות לשליחה, יפתח פירוט הכתובות שאליהן תשלח ההודעה.
   
 2. אפשרות להוספת נמענים לשליחה מתוך רשימת הנמענים באתר. בהקלדת שם / כתובת מייל המערכת תביא באופן אוט' את התוצאות המתאימות ביותר מתוך רשימת הנמענים במערכת.
  דוגמה:  3. נושא ההודעה שתשלח. הקלדת טקסט חופשי 

 4. תוכן ההודעה. הקלדת טקסט חופשי. 

 5.  אפשרות לשליחת קישור:
  אופציה 1 : שליחת תוכן הדף בקישור כתוכן ההודעה - לשם כך, יש להשאיר את תיבת התוכן (מספר 4) ריקה.
  אופציה 2 : במידה ויכתב טקסט בתיבת התוכן הקישור יופיע כתוספת לתוכן הדף, בתחתית המייל. 

 6. הוספת קבצים להודעה (word ,pdf ,jpeg ועוד...)
    
 7. שליחת בדיקה - תשלח את ההודעה למשתמש השולח כפי שאמורה להישלח לכלל הנמענים. כתובת המייל אליה נשלחת הבדיקה לקוחה מפרטי המשתמש. 

 8.  שליחה - שליחת ההודעה לכל הנמענים באתר 

 9.  ביטול שליחת ההודעה - לחיצה על כפתור זה תיסגור את החלון והתוכן הכתוב לא יישמר.אין תוצאות