ניהול תחומים

על מנת לנהל את התחומים באתר יש להיכנס לניהול אתר > כללי, תחומים ורכיבים > תחומים.

1. שדה מיון - מאפשר לשים מספר שלפיו ימוינו התחומים בתצוגת האתר.  כל עוד הערכים בשדה 'מיון' ריקים, התחומים ימוינו לפי א' ב'.
2. כותרת התחום - שם התחום כפי שהגדרתם אותו
3. תחום אם (ראשי) - במידה והתחום הוא תחום משני (תת תחום), בעמודה זו יופיע שם התחום הראשי של תת התחום.
4. אייקון לתחום - מופיע בתצוגות שונות באתר.
5. סוגי פריטים - סוגי הפריטים שבהוספת תוכן אליהם תהיה אפשרות להזין תוכן לתחום. לדוג': תחום 'הנצחה' מתאים שיופיע רק בסוג פריט 'יזכור'.
6. דפים  - מספר הדפים באתר שמשויכים לתחום. בלחיצה על המספר יציג את רשימת הדפים.
7. מודעות -  מספר המודעות באתר שמשויכות לתחום.  בלחיצה על המספר יציג את רשימת המודעות.
8. מוצרים - מספר המוצרים בחנות שמשויכים לתחום.  בלחיצה על המספר יציג את רשימת המוצרים.
9. זכוכוית מגדלת - צפייה בכל הדפים שמשויכים לתחום.
10. עריכה - עריכת הגדרות התחום.
11. איקס - מחיקת התחום
12. סימון התחום על מנת לבצע פעולה על כמה תחומים במקביל.אין תוצאות