הגדרת הרשאת צפייה לרכיב

עד עכשיו הרשאות הצפייה של רכיבים הייתה מוגדרת על פי הרשאות צפיית התכנים שהוצגו בו.
עכשיו, אפשר להגדיר לכל רכיב את הרשאות הצפייה שלו!

איך מבצעים זאת?

  1. מדליקים את כפתורי הניהול בגלגלת בצד שמאל באתר
  2. לוחצים על שם הרכיב ובתפריט הנפתח על האופציה 'עריכה'
  3. בטופס שנפתח, גוללים מטה עד הסוף ולוחצים על הכפתור 'שדות נוספים'
  4. כעת יופיע לנו שדה 'הרשאת צפייה' בו נבחר את הרשאת הצפייה לרכיב.

אין תוצאות