שדות נוספים במשתמשים

בטופס הוספת משתמש לאתר, ישנם שדות ברירת המחדל של המערכת.

על מנת להוסיף שדות נוספים למשתמש בהתאמה אישית, עליכם לעקוב אחר ההוראות הבאות.

לאחר שתגדירו את השדות הנוספים, הם יופיעו בטופס המשתמש תחת 'שדות נוספים' (צילום מסך מטה).


1. להיכנס לניהול אתר > כללי, תחומים ורכיבים > פרמטרים כללים.

2. בשורה בה כתוב 'שדות נוספים למשתמשים' יש ללחוץ על לחצן העריכה משמאל.3. למלא את הגדרות השדות:

כותרת - שם השדה
סוג - על פי הערך שיהיה בשדה - האם זה טקסט חופשי / בחירה מרובה מתוך אופציות / בחירה מתוך רשימה / תאריך
חובה - במידה והשדה הוא שדה חובה יש לסמן V בתיבת הסימון
אפשרויות - במידה והשדה מסוג בחירה מרובה / רשימה יש לכתוב את האופציות לבחירה בתיבה זו, כשכל אופציה בשורה נפרדת
ברירת מחדל - האופציה שתבחר כברירת מחדל בשדה. במידה ולא מעוניינים שתבחר אופציה אוט' יש להשאיר שדה זה ריק.4. שמור.השדות הנוספים למשתמש יופיעו בטופס ההוספה תחת לשונית 'שדות נוספים':


    
אין תוצאות