ניקוי מטמון ועוגיות בנייד

יש לעקוב אחרי המספרים בצילומים : 

חצי לניקוי מטמון וחצי לעוגיות