פתרון תקלות ומידע טיבו tibbo

מצורפים קבצים עם פעולות לביצוע לעדכון תוכנה 

*לאפס את הטיבו אפשר בלחיצה על הכפתור הירוק 

Hold for 5 second to enter “serial programming mode”, release and hold for 5 seconds again to restore to factory presets

תוכנות שצריך לטובת התיקון:

מדריכים להתקנה והגדרה בתחתית העמוד