הדפסה של חלק מהדף

1. מוסיפים סעיף ל<style>, הקובע את עיצוב הדף בעת הדפסתו.
2. לדוגמא: ההגדרה הבאה קובעת כי בעת הדפסת הדף, מסגרת עליונה, תחתונה, ושמאל לא יודפסו

<style>

@media print {

#frame_top_td,#frame_left_td,#frame_bottom_td {display:none;}

}

style>

אין תוצאות