קישור (Link)

הקישור מאפשר מעבר מהדף הנקרא כרגע, לדף אחר או קובץ. למעשה על מנת שיהיה קישור, יש צורך ב 2 גורמים:
  1. אובייקט כלשהו בדף עליו "יולבש" הקישור.
  2. כתובת הקישור, שהיא כתובת של קובץ אחר באינטרנט. לכל קובץ באינטרנט יש כתובת ייחודית רק לו, והיא מורכבת בד"כ מהחלקים הבאים:
(אופציונלי) מקום בדף
שם הקובץ עצמו
מיקום בתיקיות
כתובת השרת
שם פרוטוקול
http://www.maof.info/info/guides/newsbox/fade-edit.htm#c8
  1. שם הפרוטוקול בד"כ אופציונלי, והדפדפן מניח באופן אטומטי שזוהי התחילית שהתכוונת (במידה ותחילית זו הושמטה מכתובת הדף). מומלץ לא להשמיט חלק זה.
  2. כתובת השרת היא התחילית הקבועה של כל הדפים באתר שלכם, והחלק WWW הוא חלק אינטגרלי מכתובת הדומיין שלכם.
  3. מיקום בתיקיות מציין את נתיב הקובץ (מיקומו) בתיקיות האתר. מכיוון שכל מסמכי האתר שמורים בספריות שנועדו לסדר את הקבצים באתר, יש לכוון את הדפדפן לכתובת המתאימה לדף שרוצים להביא.
  4. שם הקובץ עצמו הוא חלקה האחרון של כתובת הדף הממשית. ומציין את שם הקובץ (כולל הסיומת שלו שהיא חלק בלתי נפרד משמו המלא, כמובן) שיש להביא.
  5. מקום בדף מאפשר לכוון את הדפדפן למיקום מסויים בדף המובא. על מנת שהדפדפן יגלול את הדף המובא למיקום המתאים, בעת עריכת הקובץ יש להציב בדף סמן בעל שם מוגדר, ולציין זאת כאשר קוראים לדף. ללא בקשת מיקום מסויים בדף, הדף ייפתח ויציג את חלקו הראשון (כמובן).
  • בכתובת דף יש חשיבות לאות קטנה/גדולה (שם הקובץ a.doc אינו אותו שם כמו a.DOC), ובד"כ כתובות אינטרנט תהיינה אפשריות באותיות לטיניות בלבד, ללא סימנים מיוחדים.
  • לחיצה על אובייקט שמולבש עליו קישור, תפתח לנו בחלון הדפדפן את הקובץ אליו הקישור מוביל.

פתיחת קישור ב:
תכונה נוספת של קישור יכולה להיות האופן בו ייפתח הקישור. קישור יכול להפתח בחלון חדש, במקום החלון הנוכחי, או במקום אחת המסגרות "מעל" (זהו מונח טכני הקשור לאופן בו חלונות נמצאים למעשה בתוך מסגרת אב. ניתן להגדיר לקישור שייפתח במקום אחת ממסגרות האב ע"פ השם המגדיר אותן, או ע"פ סדר ההירארכיה).

אין תוצאות