קובץ מחשב

"קובץ" בעולם המחשבים מתייחס לאוסף פקודות השמור בצורה אלקטרונית. גודל כל קובץ יכול לנוע בין גודל קטנטן השומר בתוכו מידע שווה-ערך לשורת מילים אחת, או ענק המכיל בתוכו כמויות גדולות מאד של מידע ופקודות המנהלות תהליך להפעלת המחשב בצורה מסויימת.
מה שעשוי לבלבל מבחינה לשונית, היא העובדה שכיום נהוג להתייחס אל הקבצים כפריטים יחידניים (למרות שמשמעות המילה "קובץ" היא "אסופה"), בעוד ש"תיקייה" (או "ספרייה") היא המלה המתארת את האסופה שלהם.

מידע נוסף
אין תוצאות