ניהול תצוגת שדות בכרטיס פריט

איך קובעים אם שדה יופיע בכרטיס הפריט?

 

  1. נכנסים לאוגר למאגר הרצוי
  2. בתפריט המאגר לוחצים על ניהול ובתוך ניהול על "שדות"
  3. לוחצים על שם השדה לגביו רוצים לקבוע את הופעתו בכרטיס פריט
  4. בשליש התחתון של הטופס יש כותרת "כרטיס פריט":

 

אין תוצאות