כניסה לניהול

בעת קבלת מערכת סדרן, קיבלתם כתובת באינטרנט המפעילה את המערכת. יחד עם כתובת זו אתם אמורים לקבל שם משתמש וסיסמת מנהל מערכת.

כניסה עם שם משתמש זה מתוך החלון הראשי תוביל אתכם למערכת ניהול המערכת.
אין תוצאות