הנגשת נתונים

אנו מתמחים בבניית יישומים שמנגישים ב- WEB מידע ממערכות חיצוניות שאינן מחוברות אליו בטעמי אבטחה ובעקבות פער טכנולוגי. היישום כולל קריאת נתונים של המערכת החיצונית, עיבוד ולבסוף תצוגה ב- WEB.
ברוב המקרים המערכת כוללת מנגנון הרשאות שמאפשר לכל משתמש לצפות במידע שלו.

מידע כספי
היישום קולט נתונים כספיים ממערכת חיצונית ומציגה אותן ללקוחות. היישום מאפשר ניתוח נתונים באמצעות סינון, חיפוש, מיון, ריכוזים. בנוסף לקוחות מאשרים חשבוניות ספקים במערכת. אישור החשבוניות נקלט במערכת החיצונית ובאופן זה מאושרים תשלומים מקוונים ללקוחות.

בתי אריזה

היישום ייעודי לבתי אריזה. קולט תוצאות של תוצרת חקלאית שהחקלאים מביאים לבית האריזה. בין היתר החקלאים מקבלים מידע אודות תוצאות הקליטה, מיון, איכות ועוד. ניתן לבצע השוואות עונתיות לגבי כל הגידולים. המערכת כוללת גם כרטסת פיננסית של פעילותם בית האריזה עם אפשרות לנתח את כל ההוצאות מהאריזה ועד השווק.

ניקיון אשראי
יישום להצגת נתוני ניקיון אשראי. היישום מציג הכנסות צפויות, תשלומים, חיובי עמלות ועוד. במסגרת היישום מקבלים לקוחות מסרונים על ביצוע העברת תשלומים לחשבונם.

תקציבים אישיים
היישום קולט ממערכות מגוונות: ERP, רישום ק"מ, נתוני קופה (חנות, חדר אוכל), מוני חשמל ומרכז את כל המידע תחת גג אחד. כל משתמש יכול לראות את הנתונים שלו בלבד.
למידע נוסף על תקציבים אישיים

רישוי רשויות
יישום הצגת מצב רישוי עסקים ברשות המקומית. היישום מייבא ומציג ממערכת מקומית את סטטוס אישורי רישוי העסקים בתחומים ה/שונים.

כתבות קשורות