CarOnKey בבית אלפא

קיבוץ בית אלפא הטמיעה את CarOnKey לניהול סידור הרכב של הקיבוץ.
המערכת בנוייה שטכנולוגית RWD ואופן זה סידור הרכב נגיש באופן אופטימאלי גם ממכשירים ניידים חכמים.
המערכת סופקה עם ארון חכם שמזהה את המפתחות. הארון החכם הותקן בתוך כספת למניעת גנבות.

כתבות קשורות