'נגישות ישראל' מפסיקה את הנפקת "תו אתר נגיש" לאתרי אינטרנט

חידושים ועדכונים