ממשק ניהול חדש במעוף+

להלן תמצית השיפורים שבוצעו בממשק הניהול:

יותר מקום
בכדי לפנות מקום לפעולות הניהול במקום שממשק הניהול ייפתח בתבנית הרגילה של המערכת, מעתה הניהול ייפתח בתבנית נקייה. בנוסף במקום למקם את תפריט הניהול בצד, עבר לחלק העליון וכך התפנה שטחה משמעותי של מסך הניהול.


יותר אחיד
מעתה כל ממשקי הניהול של כל הכלים הם אחידים ובנויים באותה התפיסה: כניסה לניהול הכלי מציגה את רשימת הרשומות האחרונות שנרשמו בכלי. מעל הרשימה מופיע טופס חיפוש ומשמאל לטופס מופיעים הפניות להגדרנות נוספות של הכלי.

יותר ברור
בממקש הקודם ההגדרות הכלליות של המערכת היו מרוכזות בסעיף אחד שמחולק לטאבים לא ברורים. כל תחומי ההגדרות הופרדו ונגישים באופן יחידני דרך תפריט הניהול. בנוסף גם תחומי הגדרות קבלו עיצוב שתואם את עיצוב הכלים.
כחלק מהשיפור החזותי של הניהול הוחלפו תיבות סימון במתגי פעיל/לא פעיל.


יותר חכם
בממשק הניהול של כל כלי הוספנו קיצורי דרך להגדרות ופעולות שכיחות של הכלי בכדי לקצר את תהליך ביצוע ההגדרות.

יותר שיפורים נוספים - בהמשך
בנוסף לסבב שיפורים זה, אנו מתכננים לבצע שיפורים נוספים בחודשים הקרובים. מעוף+ זו מערכת עם הרבה כלים והרבה אפשרויות, שיפור ממשק הניהול הוא אתגר מורכב וחשוב: אנחנו על זה!

מוצרים ייחודיים

קריאות שירות

המערכת מסייעת בניהול הקשר עם הלקוח, ומאפשרת מעקב ובקרה לטיפול.

CarOnKey

CarOnKey בעיר קוראים לזה שיתוף רכבים, בקיבוץ קוראים לזה סידור רכב, אנחנו אוהבים לקרוא לזה פלטפורמה לחופש תנועה

מעוף+

מעוף+ היא מערכת מידע ותקשורת קהילתית רספונסיבית, נגישה ופיתוח מתמיד שמאפשרת הפצת מידע, ניהול מרכיבים ועוד.

לוח אלקטרוני

מאפשר יצירה, עריכה, ניהול והצגה של מודעות מתחלפות.את המודעות ניתן לשדר על מסך או למערכת וידאו פנימית.

ניוזלטר

הניוזלטר הינו כלי שיווקי להעברת מידע. באמצעותו ניתן לשלוח דרך הדואר האלקטרוני, עדכונים בצורה מרוכזת לרשימת תפוצה קבועה.

מערכת תורים

מערכת המאפשרת הזנה קלה ומהירה של תורים לתחום אחד בלבד או לפי תחומי טיפול.

מערכת מפתחות חכמה

ארון המפתחות מיועד למנוע אובדן מפתחות ולקיחת מפתחות ע"י בלתי-מורשים, תוך שמירה על מקסימום ג מישות, נוחות ושליטה