ממשק ניהול חדש במעוף+

להלן תמצית השיפורים שבוצעו בממשק הניהול:

יותר מקום
בכדי לפנות מקום לפעולות הניהול במקום שממשק הניהול ייפתח בתבנית הרגילה של המערכת, מעתה הניהול ייפתח בתבנית נקייה. בנוסף במקום למקם את תפריט הניהול בצד, עבר לחלק העליון וכך התפנה שטחה משמעותי של מסך הניהול.


יותר אחיד
מעתה כל ממשקי הניהול של כל הכלים הם אחידים ובנויים באותה התפיסה: כניסה לניהול הכלי מציגה את רשימת הרשומות האחרונות שנרשמו בכלי. מעל הרשימה מופיע טופס חיפוש ומשמאל לטופס מופיעים הפניות להגדרנות נוספות של הכלי.

יותר ברור
בממקש הקודם ההגדרות הכלליות של המערכת היו מרוכזות בסעיף אחד שמחולק לטאבים לא ברורים. כל תחומי ההגדרות הופרדו ונגישים באופן יחידני דרך תפריט הניהול. בנוסף גם תחומי הגדרות קבלו עיצוב שתואם את עיצוב הכלים.
כחלק מהשיפור החזותי של הניהול הוחלפו תיבות סימון במתגי פעיל/לא פעיל.


יותר חכם
בממשק הניהול של כל כלי הוספנו קיצורי דרך להגדרות ופעולות שכיחות של הכלי בכדי לקצר את תהליך ביצוע ההגדרות.

יותר שיפורים נוספים - בהמשך
בנוסף לסבב שיפורים זה, אנו מתכננים לבצע שיפורים נוספים בחודשים הקרובים. מעוף+ זו מערכת עם הרבה כלים והרבה אפשרויות, שיפור ממשק הניהול הוא אתגר מורכב וחשוב: אנחנו על זה!

כתבות קשורות