לוגיקה של סוגי רכבים
שאלה לוגית:
רכב 2 - גדול, מיועד רק למי שמזמין אותו ספציפית.
רכב 26 - טנדר מהלכים.
סדרן הרכב יכול "לכפות" אותו לנהג - בתנאי שעומד בכללים ( מהלכים ( בהתאם לרכב), לא נהג צעיר ומעל גיל 24 )
השאלות:
איזה הגדרות יש לשים בסוג הרכב ?
איזה "נהיגה מותרת ברכבים מסוג" יש לשים לנהגים:
​שיכולים הכל
רק אוטומטי
Moran Hartuv

תשובה
 1. סוג רכב שמותר לנהג, היא למעשה שכבה נוספת בהגבלת רכבים לנהגים, והיא תוספת להגבלות הבסיסיות (גיל, הילוכים, נהג חדש). מטרת שכבה זו היא לאפשר שימוש ברכבים מסויימים רק לחלק מהאוכלוסיה, ללא קשר לגיל או נהיגת ההילוכים שלהם.
 2. איזה סוגי רכבים יש להגדיר?
  ראשית מומלץ שיוגדר סוג "כללי" המתאים לרוב הנהגים והרכבים, מטרת סוג זה היא לשמש את כל הרכבים והנהגים שאין צורך עבורם בהגבלת שימוש. קרי, שאין זה רכב המיועד לציבור נבחר בלבד, או שאין זה נהג שמותר לו שימוש ברכבים מסויימים בלבד.
  עבור רכבים כלליים, שאמורים לשמש באופן חופשי את כלל ציבור הנהגים, יש לשייך אותם לסוג "כללי".
  לאחר מכן, מגדירים סוגי רכבים נוספים, רק במידה ומתקיים המצב בו מעונינים להגביל שימוש ברכבים מסויימים מנהגים מסויימים (או מעונינים להעניק זכות לנהגים מסויימים ברכבים מסויימים, שלמעשה זה אותו הדבר רק מנקודת מבט הפוכה).
  דוגמא לסוג רכב שמתאים להגדיר בנוסף:
  למשל אם רוצים שרכב המנהלים (למשל וולוו) יהיה מותר לנסיעה רק ל20 משתמשים מסויימים.
  למשל אם למשתמש מסויים מותר לנהוג רק ברכב מסויים כי הוא מוגבל והרכב הזה מותאם למוגבלות שלו.

 3. שלבי הגדרת רכבים ונהגים בהתאם לסוגים במערכת:
  כל הטמעת תכונת סוג, מופעלת בשילוב 3 רשימות: הגדרת סוגים, הגדרת רכבים, הגדרת המשתמשים.
  סוג "כללי":
  1. יש להגדיר ברשימות>סוגי רכבים סוג "כללי".
  2. ב"ניהול רכבים" יש לשייך את כלל הרכבים לסוג "כללי", פרט לרכבים מסויימים שאינם מיועדים לכלל הציבור (למשל רכב מסוג "משאית").
  3. עבור כלל הנהגים, יש להוסיף להם זכות נהיגה ברכב מסוג "כללי", פרט לנהגים מסויימים שמותרת להם הנהיגה רק ברכבים מסויימים (למשל נהג בעל מוגבלות שאינו יכול לנהוג ברכבים שאינם מותאמים).

 4. סוגים נוספים לדוגמא, להמחשת משמעות השימוש בסוגי רכב:
  סוג "לבעלי מוגבלות מוטורית" (רכב מסויים שהוא היחיד שמותר לנהג מסויים. שאר הנהגים יכולים לנהוג ברכב זה בלי מניעה):
  1. יש להגדיר ברשימות>סוגי רכבים סוג חדש - "מותאם נגישות". מנהלי המערכת יכולים להגדיר איזה סוג שמתאים, בשלב זה הסוג הוא רק כותרת, ואין לו משמעות כלשהי.
  2. ב"ניהול רכבים" יש לערוך את הרכב שהוא אכן מותאם, ויש להגדיר שהוא שייך לסוג "מותאם נגישות". במידה ואין מניעה שנהגים רגילים ינהגו ברכב, יש לסמן בתכונות הרכב שהוא שייך גם לסוג "כללי".
  3. כלל הנהגים יקבלו גישה לרכב בזכות השתייכותו לסוג "כללי", אבל עבור אותו משתמש שמותר לו לנהוג ברכב זה בלבד, יש לערוך את תכונות המשתמש, להסיר לו את הזכות לנהיגה ברכב "כללי", ולסמן לו רק את הזכות לנהיגה ברכב מסוג "מותאם נגישות".

  סוג "רכב מנהלים" ((למשל וולוו, יהיה מותר לנסיעה רק ל20 משתמשים מסויימים, ולא לכלל הציבור):
  1. יש להגדיר ברשימות>סוגי רכבים סוג חדש - "רכב מנהלים".
  2. ב"ניהול רכבים" יש לערוך את הוולוו, ויש להגדיר שהוא שייך לסוג "מנהלים". אין לשייך רכב זה לסוג נוסף (כגון "כללי"), אחרת כל משתמש יוכל לקבל את הרכב הזה.
  3. עבור 20 הנהגים שמותר להם לנהוג ברכב הוולוו (וכמובן גם ברכבים נוספים, כגון הכלליים), יש לערוך את תכונות כל נהג מבין ה20, ולהוסיף להם זכות נהיגה ברכב מסוג "מנהלים", בנוסף על זכותם שכבר סומנה בסעיף 1, לנהיגה ברכבים מסוג "כללי".

שייך למדריך:  הגדרת רשימות במערכת
העתקת קישור