שילוב
לא ברור איך משלבים בתפריט או בדף.
ירון גולדשטיין - משמר העמק

תשובה
ירון שלום רב!
הכלי "רב-מופע" אינו ניתן לשילוב רגיל בדף מסיבות טכניות. המופעים הנוצרים באמצעות הכלי יוצרים קישורים שניתן לקשר אליהם מאחד הדפים באתר. כדי לקשר מהתפריט למופע המשולב, יש להעתיק את הקישור הנוצר בעת לחיצה על "תצוגה" של המופע, ולשים אותו כקישור בתפריט או בדף.

שייך למדריך:  הוספת רב מופע
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור