1) הקטנה של קבצי תמונה בעת השליחה
הקישור הנ"ל לא עובד.
מופיע - משתמש לא מוגדר
חיים

תשובה
חיים שלום
נראה כי יש אצלך בעיה ספציפית במערכת הקשורה להגדרת המשתמש איתו אתה עובד. על מנת לסייע בפתרונה, עלינו לבחון את הנושא איתך במשותף. אנא צור קשר טלפוני בזמן שאתה עובד על המחשב.

שייך למדריך:  אפשרויות שינוי גודל תמונה בעת שליחתה לאתר
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור