הסידור שלי מוצג במצב "הסידור ליום __ אינו מוכן" מה לעשות כדי שהסידור יוצג?
יהודה

תשובה
מצב "הסידור אינו מוכן" נועד לתקופה בה הסידור עדיין בעבודה, כדי למנוע מהמשתמשים לשנות את הסידור, או לחשוב כאילו ההזמנות שהם ביצעו התקבלו ומאושרות.

מנהל הסידור יכול לקבוע כי הסידור לימי השבוע הבא או הקרוב במצב עבודה, באמצעות 2 אפשרויות:
מצב "לא להציג" > יציג הודעה "הסידור ליום זה אינו מוכן".
מצב "הצגה בלבד" > יציג את הסידור, אבל משתמשים לא יוכלו להוסיף הזמנות מידיות במקומות הפנויים שבין ההזמנות.

במידה והסידור ליום כלשהו מוכן, על הסדרן להגדיר בתחתית אותו יום כי מצב הנעילה הוא "הצגה ועדכון" (זה מאפשר למשתמשים לעדכן את ההזמנות שלהם, ולהוסיף נסיעות לאותו יום במקומות הפנויים.)

שייך למדריך:  שיבוץ הזמנות
העתקת קישור