מה המשמעות של הגדרות ההרשאה השונות באוגר?
אירית

תשובה
הגדרת ההרשאות הבסיסיות של האוגר (במידה ואיננו נכנסים לנושא של הרשאות מתקדמות, הרשאות ניהול תחומים, הרשאות של פריטים בארכיון ופריטים בסל הביניים), נעשית ע"י ניהול המאגר, ומעבר ללשונית "פרטים".
סימון ההרשאות מגדיר את זכויות הקריאה, העריכה והניהול של משתמשים מזוהים, וגולשים סתמיים, בהתאם לדוגמאות הבאות:

 1. רק לגולשים שאינם מזוהים תהיה אפשרות לקריאה בלבד של רשומות קיימות. גולשים מזוהים לא יוכלו לקרוא או להוסיף רשומות:                                 
 2. כל הגולשים (גם מזדמנים וגם מזוהים) יוכלו להוסיף רשומות חדשות, אבל לא יוכלו לקרוא אותם:
  הרשאה בסיסית (ציבורית)
  קריאה כתיבה עריכה
  הרשאה למשתמשים
  קריאה כתיבה
 3. גולשים מזדמנים ומזוהים יוכלו לקרוא, רק גולשים מזוהים יוכלו להוסיף רשומות: 
  הרשאה בסיסית (ציבורית)
  קריאה כתיבה עריכה
  הרשאה למשתמשים
  קריאה כתיבה
 4. אף אחד לא יוכל לקרוא, פרט למנהלי המערכת ומנהלי האוגר:
  הרשאה בסיסית (ציבורית)
  קריאה כתיבה עריכה
  הרשאה למשתמשים
  קריאה כתיבה
 5. גולשים יוכלו להוסיף רשומות ולקרוא, אבל גולשים מזדמנים לא יוכלו להגיע לפירוט הרשומה: 
  הרשאה בסיסית (ציבורית)
  קריאה כתיבה עריכה
  הרשאה למשתמשים
  קריאה כתיבה


שייך למדריך:  עניני הרשאות באוגר
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור