מה הסיבה למפתח שנלקח אבל בסידור הנסיעה לא אותחלה, ולא רשום מי לקח את המפתח בסידור?
Moran Hartuv

תשובה
אפיון התקלה:
 • בסידור מופיע שהמפתח אינו בארון, אבל אין חיווי לגבי מי לקח אותו (ראו צילום מסך לדוגמא)
 •  
 • כאשר מפתח נלקח באופן לא מזוהה, הנסיעה המשוייכת אליו לא מתחילה.
סיבות אפשריות לתקלה:
 • נסיעה הופסקה ע"י סיסמת מנהל כאשר המפתח בחוץ (אז נמחקת האינדיקציה לגבי מי לקח את המפתח).
 • מפתח הוצא בהוצאת חרום.
 • מפתח הוצא ללא הזדהות משתמש (שחרור מכני של מנעול, פריצה, שחרור מפתח בזמן שהארון כבוי).
 • מפתח הוכנס לארון, אבל בשל תקלה אלקטרונית כעת הוא עדיין בארון אבל אינו מזוהה (מגעים רופפים, רכיב נעילה מקולקל, כפתור זיהוי במחזיק מקולקל).
 • מפתח הוצא ע"י משתמש שאינו מוכר בתוכנת הסידור (זה ניתן לביצוע רק ע"י הקלדה ישירה של הוראות הוצאת מפתח בארון, ללא שימוש בסידור).
 • כפילות בתוכנת הסידור בין מפתחות (לוודא שאין 2 רכבים עם אותו מספר מפתח בארון)
 • תקלה בתוכנת הסידור שאינה רושמת את שם המשתמש שביצע את הפעולה.
 • בוצע שינוי במצבת המשתמשים בסידור (למשל מחיקת משתמש).
מה ניתן לעשות:
 • במידה והמפתח בחוץ, מנהל הסידור יכול לבצע "אתחול נסיעה" לנסיעה הנוכחית (ניתן לבצע "אתחול" רק לנסיעות בעת התרחשותן). כאשר מבצעים "אתחול נסיעה", המפתח נרשם כנלקח ע"י נהג הנסיעה.
 • במידה והתקלה מפריעה כעת לתפקוד הסידור, ניתן להתקשר לתמיכה של מגוון-אפקט, ביכולתנו לתקן את מצב הסידור באופן ידני.
 • יש לבחון את הסיבות האפשריות ולשלול אותן אחת אחת כדי למצוא את הגורמים האפשריים במקרה זה.
 • יש לברר מי המשתמש שלקח את המפתח למעשה (אם זה אפשרי), זה יכול לסייע בהבנת מקור התקלה.
 • רוב הסיבות האפשריות למצב המתואר קשורות לתפקוד הארון, ובמידה וכך יש לבצע את הפעולות הנדרשות כדי שתקלה זו לא תחזור (למשל החלפת סיסמת גישה לארון, תחזוקת ניקוי מחזיקים קפדנית). במידה ומדובר בסיבה הקשורה לתפקוד המערכות באחריות מגוון-אפקט, יש ליידע אותנו כדי שנוכל לטפל בתקלה ולבדוק אותה.

שייך למדריך:  שאלות והגדרות הקשורות לתקלות ושימוש בארון
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור