היתה נסיעה שהמפתח שלה לא הוחזר, אבל משום מה היא הופסקה בסידור.
Moran Hartuv

תשובה
אפיון התקלה:
 • בסידור מופיע שהמפתח בחוץ (*יש לאפיין האם מופיעה אינדיקציה במצב זה לגבי אצל מי המפתח!), אבל למרות שהוא לא החזיר את המפתח, הנסיעה שלו הסתיימה במועדה, במקום לכתוב "נסיעה מאחרת". הנסיעה המאחרת אמורה להופיע עם פס צהוב ולדרוס את ההזמנות שבאות אחריה (אבל כאמור זה לא כך).
 • הנסיעה שיש אחריה אינה מופיעה כפעילה.
סיבות אפשריות לתקלה:
 • נסיעה הופסקה ע"י סיסמת מנהל כאשר המפתח בחוץ.
 • כפילות בתוכנת הסידור בין מפתחות (לוודא שאין 2 רכבים עם אותו מספר מפתח בארון).
 • מפתח הוחזר בזמן (ולכן הנסיעה הופסקה), אבל מסיבה כלשהי הארון לא זיהה מי לקח את המפתח לאחר מכן (בדומה לתקלה זו).
 • תקלה בתוכנת הסידור גורמת להפסקת הנסיעה מסיבה כלשהי (נושא זה עדיין בבדיקה).
מה ניתן לעשות:
 • במידה והמפתח בחוץ ובידי מי שאמור לנהוג בו כרגע, מנהל הסידור יכול לבצע "אתחול נסיעה" לנסיעה הנוכחית (ניתן לבצע "אתחול" רק לנסיעות בעת התרחשותן). כאשר מבצעים "אתחול נסיעה", המפתח נרשם כנלקח ע"י נהג הנסיעה.
 • במידה והתקלה מפריעה כעת לתפקוד הסידור, ניתן להתקשר לתמיכה של מגוון-אפקט, ביכולתנו לתקן את מצב הסידור באופן ידני.
 • יש לבחון את הסיבות האפשריות ולשלול אותן אחת אחת כדי למצוא את הגורמים האפשריים במקרה זה.
 • יש לברר מי המשתמש שלקח את המפתח למעשה (אם זה אפשרי, ולברר את מועד ההחזרה), זה יכול לסייע בהבנת מקור התקלה.
 • במידה ומדובר בסיבה הקשורה לתפקוד המערכות באחריות מגוון-אפקט, יש ליידע אותנו כדי שנוכל לטפל בתקלה ולבדוק אותה.

שייך למדריך:  שאלות והגדרות הקשורות לתקלות ושימוש בארון
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור