היתה נסיעה שהמפתח שלה כן הוחזר, אבל משום מה היא לא הסתיימה בסידור.
Moran Hartuv

תשובה
אפיון התקלה:
 • בסידור מופיע שהמפתח בחוץ, אבל למרות שהמפתח הוחזר, הנסיעה שלו לא הסתיימה, וכתוב "נסיעה מאחרת". הנסיעה המאחרת מופיעה עם פס צהוב ודורסת את ההזמנות שבאות אחריה.
 • או שלפעמים (לפי זה שניתן לראות כי מועד סיום הנסיעה הוא בשעה עגולה, או בדיוק בזמן מועד סיום ההזמנה,) המפתח מוחזר אבל הנסיעה נסגרת כמה זמן מאוחר יותר (דקות או שעות).
סיבות אפשריות לתקלה:
 • מפתח הוכנס לארון, אבל בשל תקלה אלקטרונית כעת הוא עדיין בארון אבל אינו מזוהה (מגעים רופפים, רכיב נעילה מקולקל, כפתור זיהוי במחזיק מקולקל).
 • כפילות בתוכנת הסידור בין מפתחות (לוודא שאין 2 רכבים עם אותו מספר מפתח בארון).
 • בוצע שינוי בהגדרות הרכבים בסידור בזמן הנסיעה (שינוי ב"מספר מפתח בארון" של הרכב בזמן שהיה בנסיעה).
 • בוצע שינוי במצבת המחזיקים (מפתחות) בארון (למשל מחיקת מפתח בזמן הנסיעה).
 • תקלה בתקשורת בין הארון לעמדה, היוצרת מצב שכעת מצבת הסידור אינה עדכנית.
 • תקלה בתוכנת הסידור שאינה מעדכנת את מצב הנסיעה לאחר ההחזרה.
מה ניתן לעשות:
 • מנהל הסידור יכול לבצע "הפסקת נסיעה" לנסיעה המאחרת. לאחר מכן במידה והמפתח בחוץ ובידי מי שאמור לנהוג בו כרגע, מנהל הסידור יכול לבצע "אתחול נסיעה" לנסיעה הנוכחית (ניתן לבצע "אתחול" רק לנסיעות בעת התרחשותן). כאשר מבצעים "אתחול נסיעה", המפתח נרשם כנלקח ע"י נהג הנסיעה. במידה והמפתח בארון, יש לוודא כי הסידור מתעדכן לגבי סטטוס המפתח (ראו הסבר לתקלה זו).
 • במידה והתקלה מפריעה כעת לתפקוד הסידור, ניתן להתקשר לתמיכה של מגוון-אפקט, ביכולתנו לתקן את מצב הסידור באופן ידני.
 • יש לבחון את הסיבות האפשריות ולשלול אותן אחת אחת כדי למצוא את הגורמים האפשריים במקרה זה.
 • יש לברר מי המשתמש שלקח את המפתח למעשה (אם זה אפשרי), זה יכול לסייע בהבנת מקור התקלה.
 • חלק הסיבות האפשריות למצב המתואר קשורות לתפקוד הארון ולפעולות מנהל במצבת הרכבים בסידור, ובמידה וכך יש לבצע את הפעולות הנדרשות כדי שתקלה זו לא תחזור (למשל החלפת סיסמת גישה לארון, תחזוקת ניקוי מחזיקים קפדנית). במידה ומדובר בסיבה הקשורה לתפקוד המערכות באחריות מגוון-אפקט, יש ליידע אותנו כדי שנוכל לטפל בתקלה ולבדוק אותה.

שייך למדריך:  שאלות והגדרות הקשורות לתקלות ושימוש בארון
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור