מפתח נמצא (פיזית) בארון, אבל בסידור מסומן כאילו הוא בחוץ
Moran Hartuv

תשובה
אפיון התקלה:
 • בסידור מופיע שהמפתח אינו בארון, אבל למעשה המפתח כן נמצא בפנים
סיבות אפשריות לתקלה:
 • מפתח הוכנס לארון, אבל בשל תקלה אלקטרונית הוא אינו מזוהה (מגעים רופפים, רכיב נעילה מקולקל, כפתור זיהוי במחזיק מקולקל).
 • תקלה טכנית מונעת את התקשורת בין העמדה לארון ומונעת מהסידור לראות את סטטוס המפתחות העדכני.
 • כפילות בתוכנת הסידור בין מפתחות (לוודא שאין 2 רכבים עם אותו מספר מפתח בארון)
 • מפתח הוכנס לארון בדרך עוקפת סידור (באמצעות סיסמת ניהול לארון למשל).
 • בוצע שינוי במצבת המפתחות בארון (למשל מחיקת מפתח).
 • תקלה בתוכנת הסידור שאינה מעדכנת את סטטוס המפתחות בארון.
מה ניתן לעשות:
 • ניתן "לשחק" עם המפתח שנמצא בארון, כדי לנסות לעקוף בעיה של מגעים רופפים המונעים את זיהוי המפתח.
 • יש לאפשר לסידור לתקשר עם הארון, באמצעות ביצוע של נסיון החזרת מפתח. אם הסידור אינו מצליח לפתוח את דלת הארון, זה סימן לחוסר תקשורת. אם ההחזרה (לא צריך להחזיר פיזית מפתח לארון, ניתן פשוט לפתוח ולסגור את דלת הארון) מתבצעת כרגיל, הסידור אמור להתעדכן במצב המפתחות בארון.
 • יש לבחון את הסיבות האפשריות ולשלול אותן אחת אחת כדי למצוא את הגורמים האפשריים במקרה זה.
 • רוב הסיבות האפשריות למצב המתואר קשורות לתפקוד הארון, ובמידה וכך יש לבצע את הפעולות הנדרשות כדי שתקלה זו לא תחזור (למשל החלפת סיסמת גישה לארון, תחזוקת ניקוי מחזיקים קפדנית). במידה ומדובר בסיבה הקשורה לתפקוד המערכות באחריות מגוון-אפקט, יש ליידע אותנו כדי שנוכל לטפל בתקלה ולבדוק אותה.

שייך למדריך:  שאלות והגדרות הקשורות לתקלות ושימוש בארון
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור