התיבה החכמה

רקע על התיבה החכמה

אפשרויות הכלי
כך נראית התיבה החכמה, זהו מודול המאפשר בניית תוכן לאינטרנט, ומשמש את כל הכלים העיקריים שלנו.
רחפו מעל החלקים השונים על מנת להבין טוב יותר

עורך   קוד  
איזור הדבקת הטקסט
מאפייני תא: רקע תצוגהפעולות בתיבה החכמה: (מדריכים)
הוספת קישור
הוספת תמונה
הוספת טבלה
הוספת פריט מדיה
אין תוצאות