עריכת דפים באתר

קישור למדריך הכללי


על מנת לשנות את התוכן של דף הקיים באתר (יצירת דפים חדשים במדריך אחר), יש להכנס לניהול המערכת למצב "ניהול בקליק" (מדריך).

לאחר הכניסה, נגלוש באתר, ונשים לב לסמלי העריכה שמופיעים בחלקים שונים בדף (דוגמא לסמלים אלו במדריך "ניהול בקליק"). כל סמל משמש לעריכה של חלק אחר מהדף, משום שברוב המקרים הדפים באתר מורכבים מאוסף של מרכיבים שונים המהווים את הדף המוצג.

על מנת לשנות תוכן מסויים בדף, יש ללחוץ על סמלון העריכה המתאים לחלק אותו אנו מעונינים לערוך.

החלקים השונים בדף עשויים להיות מורכבים מהחלקים השונים הבאים, ולהלן המדריכים הרלוונטיים:

1. עריכת תוכן הדף הכללי

2. עריכת תפריט בדף

3. עריכת תיבת חדשות

4. עריכת גלריית תמונות

5. עריכת רשימת קבצים


אין תוצאות