יצירת רשומות מרובות המכילות תמונות

בעבר, כאשר רשומות המידע באוגר הכילו תמונות, לא ניתן היה ליצור אותן באמצעות שליחת קובץ אקסל (שהיא אפשרות נוספת ומוכרת ליצירת כמה רשומות בו-זמנית).
כעת אפשרות זו ניתנת, באמצעות יצירת כמה רשומות הזהות בכל, פרט למאפיין "קובץ" שלהן.

1. מזהה הרשומה במאגר חייב להיות אוטומטי


2. מגדירים שדה מסוג "קובץ" במאגר, ומסמנים את האפשרות "צור רשומות מהקבצים". סוג הקובץ אינו יכול להיות מוגבל.


3. כעת, כאשר תעלו רשומה חדשה לאוגר, במידה ותבחרו לשלוח קובץ רגיל (למשל מסוג תמונה, PDF וכד'), תווצר רשומה רגילה, עם הקובץ בתוכה.
לעומת זאת, אם תשלחו קובץ מסוג ZIP, תווצרנה במאגר מספר רשומות עוקבות (כמספר הקבצים שבתוך קובץ הZIP), בעלות תכונות זהות מבחינת תכונות השדות האחרים (למשל "כותרת", או "מחיר"), ובעלות קבצים שונים בשדה "קובץ".

לדוגמא: אפשרות זו שימושית במיוחד במאגר תמונות: אם רוצים להעלות 10 תמונות שכולן בעלות אותה כותרת, ושייכות לאותו אדם, ניתן למלא את פרטי הרשומה, ולהעלות קובץ ZIP בשדה "תמונה", המכיל בתוכו את 10 קבצי התמונה השונות. לאחר יצירת הרשומה, תוכלו לראות במאגר שנוספו 10 רשומות חדשות, כל אחת מכילה תמונה שונה.

* אי סימון "יצירת רשומות מהקבצים" תעלה את קובץ הZIP לרשומה כקובץ רגיל ולא תפרוס אותו לחלקיו.
אין תוצאות