העברת מודעות מלוח ללוח

בלוח המודעות החדש ניתן להעביר מודעות בין הלוחות הקיימים.
בממשק ניהול הלוחות יש להגיע לרשימת המודעות; אם באמצעות חיפוש מודעה או לחיצה על רשימת כל המודעות בלוח מסויים.
מסמנים בתיבת הסימון של כל מודעה שרוצים להעביר ללוח אחר, ולוחצים על כפתור הלוחות שבתחתית הרשימה.


בוחרים לוח מתוך הרשימה שנפתחה, ולוחצים על שמירה.
המודעות שנבחרו יועברו ללוח שנבחר.

אין תוצאות