התמודדות עם תקלות

ניתן להתקשר לתורן חירום (054-7942505), נא להתקשר רק במקרים בהם אינכם מסוגלים לתת מענה מיידי כלשהו המאפשר לדחות את הטיפול לשעות העבודה.

מה אתם יכולים לעשות ולנסות:

במידה ומישהו אמור לקבל מפתח אבל מסיבה כלשהי הארון לא נותן את המפתח:
 1. בעת ביצוע נסיון לקיחת מפתח, שימו לב להודעה שהארון מוסר בצג שלו.
 2. וודאו שאכן המפתח נמצא פיזית בארון. (באמצעות בקשה להחזרת מפתח דלת הארון תפתח).
 3. וודאו שלמשתמש עומדת זכות לקבל את המפתח באמצעות בדיקת הגדרות המשתמשים ובאמצעות הודעת הארון בעת ביצוע נסיון לקיחה ע"י אותו משתמש.
 4. וודאו שהארון מזהה שהמפתח אצלו (לכלוך על המחזיק, תקלה או הגדרה לא נכונה ימנעו מהארון לזהות את המפתח שנמצא אצלו) באמצעות נסיון מנהל לקבל את המפתח ובאמצעות הודעת הארון בצג. במידה וזו התקלה יש לנקות את המחזיק כפי שמודגם במדריך התחזוקה (קישור), ולהחזיר את המחזיק לשקע אחר. במידה והתקלה נפתרת, יש לבצע בדיקה לשקע הקודם, אולי הוא מלוכלך או לא תקין. במידה ומדובר במחזיק שאינו מזוהה ע"י הארון, הארון יכתוב "אזהרה - הוכנס מפתח שאינו מזוהה" באנגלית.
 5. במידה ויש לבצע פעולה מהירה על מנת לקבל את המפתח (מומלץ ראשית לבחון את מקור הבעיה, אבל לעתים יש לדחות זאת למועד אחר):
  רצוי שמנהל המערכת יבצע לקיחה מסודרת של המפתח (במידה והתקלה מאפשרת זאת), במידה ואין אפשרות כזו, עברו לסעיף "גישה למפתחות במצב חירום" שבהמשך המדריך.

ביצוע אתחול לארון המפתחות
 1. בד"כ כיבוי הארון לחלוטין (הוצאתו מהחשמל וניתוק סוללת הגיבוי) יחד עם כיבוי עמדת השליטה מסדרים את רוב הבעיות.
 2. במידה ומתבצעת מחיקה של נתוני המשתמשים (רק במקרה של אתחול קר), סיסמת הגישה ההתחלתית לארון תמיד תהיה 0000 0000.

גישה למפתחות במצב חרום
 1. במקרה שיש צורך לשחרר באופן מהיר את כל המפתחות והארון פועל, כניסת מנהל לארון עם תוספת של הספרה 9 מיד לאחר הסיסמא*, תאפשר לשחרר את כל המפתחות אחד אחרי השני ללא שאלות. באופן עקרוני שחרור חירום אינו מומלץ, משום שהמערכת אינה שומרת נתונים מלאים לגבי השימוש במפתחות במצב שחרור חירום.
 2. במקרה שאין חשמל וסוללת הגיבוי אינה פועלת, ניתן להוציא מפתחות מהארון באמצעות פתיחת 2 דלתות הארון עם מפתח החרום המסופק, ושחרור נעילת המחזיקים באמצעות לחיצה עם מברג שטוח על פין הנעילה של כל לשונית.
 3. במקרה החרום הגרוע ביותר(הארון לא פועל, ואין מפתח לפתיחת דלתות הארון) תמיד ניתן לפרוץ את דלת הארון, ולחתוך את המחזיקים עם קאטר גדול.
 • הכינו תוכנית פעולה במקרים של כשל במערכת: הפסקת חשמל זמנית, תקלת תקשורת זמנית, תקלה ארוכה בפעולת הארון.

________________________________________________________

* הכוונה: אם למשל אתם בד"כ מזדהים בפני הארון באמצעות הקלדה על לוח המקשים שלו: 1234-3335, ולחיצה על מקש ENT כדי להכנס לניהול הארון, כדי לבצע שחרור חירום יש להקליד 1234-33359 לחיצה על מקש ENT. אם אתם מנהלים ואין תקלה במערכת, דלת הארון תפתח, וכל המפתחות ישוחררו אחד אחרי השני.

אין תוצאות