ניהול לוחות


לוחות
רשימת לוחות

לחיצה על לשונית הלוחות מציגה את רשימת הלוחות המוגדרים במערכת. כדי להוסיף לוח חדש ניתן ללחוץ על כפתור "הוספה" שבתחתית הרשימה.
ליד כל לוח ניתן לראות (בעמודה השמאלית) את רשימת המודעות הנמצאות באותו לוח. כדי לערוך את תכונות אחד הלוחות, יש ללחוץ על כפתור "עריכה של אותו לוח".

לוחות
כללי

צורת כל לוח נקבעת באמצעות "עיצוב" הנבחר מרשימת עיצובי הלוחות (עיצובי הלוחות נקבעים בחלק אחר). אך ללוח תכונות נוספות פרט לצורתו, הנקבעות בניהול הלוח. עיקר התכונות הנפרדות מבחירת עיצוב הלוח, הן אלה שלדעתנו הגיוני שכל לוח יוגדר בנפרד (כגון סמל, שם, הרשאות וכד')
לוחות
מודעות

לשונית מודעות מגדירה את תכונות הפרסום של המודעות בלוח זה.
תכונות הפרסום משפיעות על יכולות הגולשים להוסיף מודעות, כגון:
  • האם מנהל צריך לאשר כל מודעה לפני שתופיע בלוח ("פרסום אוטומטי").
  • האם גולש יכול לפרסם מודעה לזמן בלתי מוגבל ("תוקף מקסימלי").
  • כמה זמן מודעות ישנות יישמרו ברשימות (מומלץ להעביר מודעות ישנות לסל המחזור באופן אוטומטי כדי להקל עליכם את הניהול).
  • האם מותר לצרף תמונות וכמה.
  • האם מותר לצרף קבצים וכמה.
  • ועוד. רחפו ליד סימני השאלה הכחולים בעת ניהול הלוח.
לוחות
הרשאות

מגדירה את זכויות הצפיה והעריכה של משתמשים מקבוצות שונות בלוח זה.
שימו לב כי במידה ואין לאף אחד זכות כתיבה בלוח, האפשרות להוספת מודעות לא תופיע.
כפתור "הוספת משתמשים" מאפשר הגדרת הרשאות עבור משתמשים מסויימים, ולא עבור קבוצה שלמה. לחיצה על הכפתור תפתח שדה בו יש לרשום שם של משתמש שכבר קיים במערכת. לאחר רשימת שמו תוכלו להגדיר את ההרשאה הרצויה (עריכה, ניהול וכד').
ראו כמה דוגמאות להגדרות הרשאות לפי הצורך (קישור).
לוחות
מתקדם

מאפשר להוסיף קודי שילוב בין שורות המודעות המוצגות כאשר צופים בלוח. ניתן באופן זה לשלב לדוגמא תיבת חדשות רצות, גלריה וכד'.

אין תוצאות