עיצוב מופעי סורק ספריות

אפשרויות העיצוב של מופעי רשימות הקבצים הן רבות ומגוונות מאד.
מרוב אפשרויות לעתים אפשר ללכת לאיבוד, דעו רק כי כל אפשרות שהתווספה כאן היא בשל בקשה של אחד מכם!

לא נסקור בצורה מסודרת את כל האפשרויות, חלק נשאיר לכם לגלות לבד, רק נזכיר חלק מהאפשרויות העיקריות:
  • צבעי כותרות, רשימות, רקעים ועוד
  • תבליטים לפי סוג הקובץ, ניתנים לעיצוב עצמי
  • תבליט המדגיש קבצים חדשים ברשימה
  • קביעת אופן מיון הרשימה
  • אפשרות לשורות זוגיות ואי-זוגיות בעיצוב שונה
  • אפשרות להצמיד לכל קובץ תמונה ייצוגית
כניסה לניהול עיצובי סורק ספריות נראית כך:


רשימה זו מציגה את העיצובים הקיימים כרגע. ניתן להוסיף עיצובים חדשים, או לערוך את אחד העיצובים הקיימים.
*עיצוב ברירת המחדל הוא העיצוב שיקבלו כל המופעים שלא הוגדר להם עיצוב מסויים.

מסך ניהול עיצוב (עריכה או הוספה של עיצוב) נראה כך:

ההגדרות השונות האפשריות עבור כל עיצוב סורק ספריות מחולקות ללשוניות עבור נוחות הניהול.
להלן מסכי ההגדרות הנוספים

אין תוצאות