שילוב סרטון בתיבת חדשות רצות

  1. במידה ומעונינים לשלב סרטון במקום של תיבת ההודעות הרצות, ניתן לעשות זאת באמצעות שילוב הסרטון בתוך אחת ההודעות בתיבה.
  2. שימו לב, עם זאת, שבמידה ומשלבים סרטון, לא ניתן להציג מודעות נוספות בתיבה, בשל התנגשות עם מחזוריות תצוגת ההודעות בתיבה, ולכן יש להקפיא את כל ההודעות האחרות בתיבה.
    (הסרטון מופעל עם טעינת הדף, ובעת תצוגה של הודעה אחרת באותה תיבה, הסרטון ממשיך להיות מוצג ברקע, וזה יוצר בעיה עם סנכרון תצוגת שאר ההודעות בתיבה).
  3. יש לשלב את הסרטון (בהתאם למוסבר במדריך זה) בתוך אחת ההודעות בתיבה.
  4. יש להגדיר להודעה משך תצוגה אין-סופי. זאת נעשה באמצעות השארת הודעה אחת בלבד בתיבה, הודעת הסרטון.
  5. יש להגדיר את תכונות הסרטון כך שיופעל מיידית עם עליית המודעה, ושיופיע באופן מחזורי

  6. יש להקפיא את כל שאר ההודעות בתיבה.
אין תוצאות