הגדרת כלי רכב

לאחר הכניסה לניהול הסדרן מופיע המסך הבא


בעת יצירה של מערכת חדשה עלינו להגדיר את כלי הרכב במערכת לפני המשתמשים, משום שבעת הגדרת המשתמשים למערכת, יש להגדיר למשתמשים תכונות הקשורות לכלי הרכב הקיימים.

רצוי שלפני הגדרת כלי הרכב שלכם, תחלקו את מצבת הרכבים לסוגים, זאת על מנת לאפשר לכם להגדיר זכויות הזמנה למשתמשים בצורה גורפת. יש לעשות זאת באמצעות חלונית ניהול סוגי כלי רכב.

לאחר שסוגי כלי הרכב מוגדרים,
על מנת להגדיר כלי רכב חדשים במערכת יש ללחוץ על "כלי רכב">"הוספה"
יופיע החלון הבא
הוספת רכב   


נתונים כלליים
:צבע      :(yyyy)שנה      :דגם      :שם :קוד רכב
:מספר נוסעים   :(dd/mm/yyyy) תוקף רשיון :מספר רישוי :סוג דלק
:סוג רכב
Type1    Type2    
:נהיגה מותרת מעל גיל :נהג חדש אוטומאטי   הילוכים 
:שייכות עלות לק"מ :'קילומטראז :מרחק נסיעה
short    
:ענף שכור   כן   לא    פרטים :סטטוס עכשוי
עדיפות לשיבוץ אוטומטי סדר הצגה


יש להוסיף את כלי הרכב הזמינים אל המערכת אחד אחד, לפי ההגדרות בדף זה.
שדות חובה:
 • קוד רכב (מספרים)
 • סדר הצגה (מספרים)
 • עדיפות לשיבוץ אוטומאטי (מספרים)
 • קוד מפתח רכב (מספרים)
 • מספר רישוי (7 מספרים)
 • שדה שם
 • שדה מודל
 • שדה סוג רכב (בחירה מרשימת סוגי רכבים)
 • שדה צבע
 • שדה מספר נוסעים (מספרים)
 • מספר מפתח בארון (מספרים)
על מנת לקבל הסברים נוספים, רחפו מעל החלקים השונים של טופס זה.

ההגדרות לכלי הרכב מאפשרות להגדיר הרשאות הזמנה ושימוש עבור הנהגים, ואת אופן תצוגת הרכבים בסידור.

* שימו לב כי במידה והסידור שולט על ארון מפתחות חכם המשווק ע"י אפקט מערכות, יש להגדיר עבור כל רכב גם את מספר המפתח המתאים לרכב זה. מספרי המפתחות המופיעים בארון נקבעים בעת הגדרת כל מפתח בפעם הראשונית בארון. ראו מדריך הגדרת מפתחות

אין תוצאות