תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: סוג פרסם: פירוט והערות מזהה תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: קבצים מצורפים תמונות מצורפות תאריך עדכון הקפצה  

הטמעת תמונה / סקיצה לבית עלמין על בסיס מפות גוגל יזכור; מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים 1
30/11/2017
 

חיפוש תקנונים ופרוטוקולים באתר האינטרנט מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
29/6/2017
 

כניסה ל"שער חברים" מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
29/6/2017
 

מעוף+: טיפים לכניסה כרשומים מדריכים למשתמש - מעוף+

15/8/2017
 
קריאות שירות למשתמש מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
16/8/2019
 
התקנת אפליקציה בנייד מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
20/3/2020
 
רישום באתר מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
22/3/2020
 

ניקוי מטמון באפליקציה מדריכים למשתמש - מעוף+ 3
21/5/2020
 

עיצוב כותרת עליונה במעוף+ מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים

15/10/2017
 

שליחת הודעות מהאתר (mailer) מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים

28/7/2018