תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: סוג פרסם: פירוט והערות מזהה תמונה יצוגית כותרת נושאים קשורים: קבצים מצורפים תמונות מצורפות תאריך עדכון הקפצה  

חיפוש תקנונים ופרוטוקולים באתר האינטרנט מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
29/6/2017
 

כניסה ל"שער חברים" מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
29/6/2017
 

מעוף+: טיפים לכניסה כרשומים מדריכים למשתמש - מעוף+

15/8/2017
 
קריאות שירות למשתמש מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
16/8/2019
 
התקנת אפליקציה בנייד מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
20/3/2020
 
רישום באתר מדריכים למשתמש - מעוף+

27/5/2021
 

ניקוי מטמון באפליקציה מדריכים למשתמש - מעוף+ 6
14/1/2021
 
איך לעדכן פרטים אישיים דרך האפליקציה מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
3/12/2020
 
ניהול תורים- הזמנת תור(סרטון) מדריכים למשתמש - מעוף+ 1
3/12/2020
 
תיקון אפליקציה מדריכים למשתמש - מעוף+

11/5/2022
 

שליחת הודעות מהאתר (mailer) מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים

28/7/2018
 

ניקוי עוגיות אתר ספציפי - במחשב מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים 5
29/4/2021
 

ניקוי מטמון ועוגיות בנייד מדריכים למשתמש - מעוף+; מעוף+ למנהלים 8
29/4/2021