רשימת ציוד בעת התקנת ארון מפתחות


ציוד וחומרים
פעולות לביצוע בעת התקנה
מידע וטפסים
כלי עבודה
 • ארגז כלים
 • מפתח שוודי
 • כבל מאריך
 • מפצל
 • מנורה?
 • מלחם?
 • פלס
 • מטר
 • עפרון
 • מגנט (במידה ומתקינים על קיר גבס)
 • -משור גבס (-"-)
 • מספרי פח
 • מקדחת בטון
 • מקדחה ומקדחי ברזל
 • מברגה + ביטים
 • פטיש כבד (לתקיעת דיבלים מתוך הארון)
 • עגלת משא מתקפלת
 • סולםצ'יק או משהו לעמוד עליו לפי הצורך
בדיקות
 • כרטיס בדיקה לקורא
 • מצלמה
 • מחשב נייד (רצוי עם אינטרנט מובנה)
 • על המחשב להיות מותקן עם KP ותוכנת שליטה על כרטיס הרשת
 • ציוד בדיקות (ארגז כלים קטן צהוב-שחור)

 • חומרי התקנה וחלקי ארון
  • תושבת לארון
  • ברגי פח לקיבוע הארון לתושבת
  • לוח עץ (במידה ומתקינים על קיר גבס)
  • ברגי פח (במידה ומתקינים על גבס)
  • ברגים לחיבור הארון ללוח (במידה ומתקינים על גבס)
  • דיבלים מתאימים
  • עוד קצת ברגים ודיסקיות (אם יהיה צורך).
  • תעלות פלסטיק
  • 4 ווי תלייה לבטון עם ראש משושה
  • קורא כרטיסים
  • כרטיס רשת TIBBO+ספק חשמל
  • כבל תקשורת
  • כבל חשמל
  • חלקי שקעים ותקעים עבור ביצוע חיבורי חשמל
  • מפצל (חשמל) עבור ארון + TIBBO
  • (אם אין TIBBO) כבל סיריאלי סטנדרטי או הארכה (תלוי במיקום הארון)
  • ארון
  • קופסת פיקוד
  • ציוד נלווה לארון ותרשים הרכבה.
  • כבל העברת נתונים מארון לקופסת פיקוד
  • מחזיקי מפתחות
  • חלפים נוספים של מרכיבים שעשויים להדרש (שנאי, לוח ניהול חשמל וכד')
 • רישום במאגר רישום ארונות של מגוון
 • הפעלת אזעקת דלת
 • הכנסת ססמת אפקט ביוזר 0999
 • מחיקת סיסמת DEFAULT
 • וידוא חיבור בורג אבטחת רכיב CPU
 • וידוא חיבור סוללת גיבוי
 • הגדרת תאריך ושעה
 • סידור כבלים שלא יתפסו
 • לבדוק שלא נשכח כלום בתוך הארון
 • צילום פנים הארון, ואופן חיבור קורא


אין תוצאות