הגדרת רכב מורשה ללקיחה למשתמשים מסויימים בלבד

עבור רוב סוגי המשתמשים, רצוי לפעול בהתאם למוזכר בטיפ במדריך הגדרת סוגי כלי הרכב.

עבור משתמשים מיוחדים, פעלו לפי המדריך הבא:
  1. בחלונית ניהול סוגי רכב, הגדירו סוג רכב חדש, שישמש להחלת הגדרת ההרשאות.
  2. בחלונית ניהול רכבים, שייכו רכב אחד או יותר לסוג החדש שיצרתם. רכב זה צריך להשתייך לסוג החדש בלבד, ולא לסוגים אחרים.
  3. בחלונית ניהול המשתמשים הגדירו עבור משתמשים שאתם מעונינים לתת להם זכות הזמנה, שהם רשאים לבצע הזמנות לסוג הרכב החדש.
  4. משתמשים שינסו לבצע הזמנה על רכבים מהסוג שיצרתם, יקבלו הודעה שהם לא יכולים להזמין רכב זה.
כעת רק משתמשים מוגדרים יוכלו לבצע הזמנות לרכבים (אחד או יותר) מסוג זה. במידה ורוצים להשתמש בתכונה זו על מנת לאפשר למנהל המערכת להקצות רכבים, רק מנהל מערכת יכול לבצע הזמנות לרכבים מוגבלים בשם משתמש אחר.
אין תוצאות