סדרן - מדריך למנהל

מערכת הסדרן נועדה לנהל את השימוש המשותף בצי מכוניות עבור קבוצת משתמשים (רוב לקוחות הסדרן הם קיבוצים).
על מערכת הסדרן

פעולות במערכת הסדרן
הקמת מערכת
כניסה לניהול
ניהול רשימות
הגדרת כלי רכב
הגדרת משתמשים

ניהול הזמנות
שיבוץ הזמנות
ניהול הזמנות ונסיעות(בעבודה)
הזמנות קבועות
הפקת דוחות

הסברים למשתמשים
ניווט בתצוגת הסידור
ביצוע הזמנת רכב
ניהול הזמנות קיימות
הזמנות קבועות

עבודה עם ארון מפתחות

פעולות בעמדה ציבורית
החלפת סיסמא למשתמש
הגדרת מפתח לרכב חדש
אין תוצאות