האם ניתן לשים תמונה קטנה בתור כותרת סעיף?
לא כתבליט, אלא בתור הסעיף עצמו
יאיר

תשובה
בהחלט! בסמוך לכותרת הסעיף מופיע כפתור המאפשר לכם לבחור תמונה הקיימת כבר באתר לשם שיבוצה כסעיף בתפריט. (בשלב זה לא ניתן להשתמש בפונקציה "שלח קובץ"). אם בכותרת הסעיף מופיעה כתובת של תמונה, התמונה תשולב בתפריט בתור כותרת הסעיף.
קביעת הקישור וכל שאר התכונות (כגון מיקום, עיצוב, אופן פתיחה) בדומה לאופן הנעשה עם סעיפים רגילים.


שייך למדריך:  ניהול תפריטים-פירוט
העתקת קישור