אינני יודע את מספר המחזיק. איך ניתן להשיג אותו?
רוני

תשובה
כאשר מגדירים מחזיק חדש בארון (Smart Key), חצי שניה לאחר הכנסתו הראשונית לארון, מופיע לפרק זמן קצר מספר המפתח החדש על גבי צג הארון.
אם פספסתם את ההזדמנות, להלן האופן בו תוכלו לדעת מהו מספר המפתח.
 1. במידה והמחזיק נמצא כרגע בארון, יש לבצע שחרור של המחזיק מהארון (הכי פשוט באמצעות שחרור חירום (ראו בתחתית מדריך זה)).
 2. כעת שיש לכם את המחזיק מוכן ביד, יש לבצע תהליך החזרת מפתח לארון באמצעות ממשק הארון עצמו:
  • הזדהו בתור מנהלים באמצעות הקלדת 8 ספרות הקוד שלכם במקשי הארון והקישו ENT.
  • דפדפו 2 צעדים כלפי מטה עד לסעיף "Return Key" והקישו ENT
  • הארון ישאל "How many keys", אתם תקישו "1" + ENT
  • דלת הארון תפתח
  • כאשר אתם מחזירים את המחזיק האלמוני לארון, שימו טוב טוב לב למה שיופיע על המסך בשניה של נעיצת המחזיק בשקע. מספר המפתח אמור להופיע לשניה קצרה.
 3. והרי לכם מספר המפתח.
 4. במידה ולא מופיע מספר מפתח, יכול להיות שלמעשה מדובר במחזיק שאינו מזוהה ע"י הארון. במידה וכך, כאשר המחזיק נמצא בארון, אמורה להופיע אזהרת "Invalid Key Return" על מסך הארון כאשר מנהל נכנס לממשק הארון. אישור האזהרה יגרום לארון לפלוט את המפתח הבלתי מזוהה.

שייך למדריך:  הגדרת מפתחות
מקווים שתשובתנו עזרה! צוות מגוון-אפקט
העתקת קישור